Město oslaví 1. prosince 90 let. V jakém duchu se oslavy ponesou?

Devadesát let je sice výročí kulaté, ale přeci jen ještě ne tolik. Proto jsme se rozhodli nepořádat nikterak velké akce. V den výročí se nejprve uskuteční přednáška pro zvané hosty spojená s diskuzí s historiky, kteří se naším regionem zabývají. Následovat potom bude kulturní program, na kterém vystoupí skupina The Apples a po nich bude pokračovat oldies disco. Při této příležitosti jsme také nechali vyrobit pamětní mince s datem výročí.

Oslava výročí jistě vybízí k určité rekapitulaci v rámci vývoje města. Jak si podle vás České Velenice stojí?

Přestože jsme v období ekonomické krize, docela se nám tady daří uskutečňovat klíčové investice v rámci rozvoje města. Snažíme se čerpat jak z našeho rozpočtu, tak i využívat evropské peníze z dotací. Každoročně investujeme do dopravní infrastruktury, snažíme se udržovat místní komunikace, ale i vodovody a kanalizaci. Za 2,5 milionu korun bychom chtěli provést odkanalizování lokality Podlesí a přibližně pětimilionová investice by měla směřovat také na opravy komunikací na sídlišti. V době, která není nijak růžová z hlediska výše příjmů, město dává do těchto oblastí nemalé prostředky.

S historií Českých Velenic souvisí i dnes již neexistující Železniční opravny a strojírny (ŽOS). Jaká je současná situace s průmyslem a tedy i pracovními příležitostmi?

Právě ŽOSka ve své době skutečně poskytovala velké množství pracovních míst. Poté, co prošla insolvenčním řízením, začala na stejném místě fungovat firma Legios, která pokračuje v tomtéž odvětví jako ŽOS, jen ne v takovém rozsahu, co se týče pracovních míst. Mají ale v našem městě další podnikatelské záměry, takže potencionálně slibují navýšení počtu zaměstnanců.

Pracovní příležitosti měl poskytnout také hospodářský park, který se ale stále nepodařilo plně obsadit. Jak tento projekt vnímáte?

V dnešní době se obecně investoři nehrnou nikam, netýká se to pouze našeho regionu. V době, kdy tato průmyslová zóna vznikala a plánoval se její prostor, počítalo se s tím, že investorů bude mnohem víc. Počítalo se i s tím, že tak ve městě přibude obyvatel. Bylo to velmi optimistické. Nicméně si myslím, že nyní můžeme i současný stav považovat za úspěch. V zóně jsou tři hlavní podniky, které zajišťují možnost zaměstnání, takže účel byl splněn.

Kam by se mělo město i celá oblast Českovelenicka ubírat?

Prvořadé pro mě je, aby z města neodcházeli obyvatelé do vnitrozemí a jiných větších měst. Musíme zabrzdit odliv lidí. To ale znamená, že jim musíme poskytnout vlídné prostředí pro život. V první řadě je třeba jim zajistit pracovní příležitosti, ale také prostor pro bydlení i další rozvoj a volnočasové aktivity. V tomto směru plánujeme připravit další parcely pro výstavbu rodinných domů, letos jsme jich vytvořili 13, ale v dané lokalitě je takových míst celkem 40, takže budeme pokračovat. Zrekonstruovali jsme základní školu, školku, opravuje se sportovní hala. Snažíme se tomu všemu věnovat pozornost tak, aby tady ty podmínky pro život byly co nejlepší.

Petra Jouzová