Reprezentovat Jihočeský kraj společně s ním vyjel na ceremoniál také starosta města Soběslav Jindřich Bláha. Osvědčená letitá spolupráce jim vynesla další úspěch po loňském ocenění náměstí Republiky cenou Presta, se nyní pyšní cenou Architekt obci 2020. „Jedná se o ocenění za delší spolupráci,“ zmínil Jaromír Kročák s tím, že se projektům ve svém rodném městě věnuje už od roku 1998.

DLOUHODOBÁ SPOLUPRÁCE

„První spolupráce byla knihovna zabudovaná do gotického hradu, potom jsme pokračovali průběžně přes kino a park, náměstí, starou radnici až po obřadní síň na hřbitově. Nyní řešíme předprostor kostela sv. Víta u Černovického potoka, kdy projekt může připomínkovat i veřejnost,“ dodal.

CELOŽIVOTNÍ PŮSOBENÍ

Ocenění je pro něj velkou poctou. „Je to pro mě velké ohlédnutí a shrnutí za celoživotním působením v Soběslavi, nesmírně si toho vážím,“ sdělil Jaromír Kročák.

JAROMÍR KROČÁK Absolvoval Fakultu architektury ČVUT, poté do roku 1990 pracoval v českobudějovickém Stavoprojektu. Hned v roce 1993 zakládá svůj vlastní Ateliér Kročák, za nímž stojí desítky staveb realizovaných především v Jihočeském kraji, např. oceňovaná vestavba knihovny do hradu v Soběslavi (2010), rekonstrukce bývalého hotelu Gomel v Českých Budějovicích (2011) nebo rekonstrukce domu Štěpánka Netolického v Třeboni (2016). Jaromír Kročák se aktivně podílí na architektonickém dění v jihočeském regionu, řadu let byl regionálním zástupcem České komory architektů, zasedá v porotách architektonických soutěží, je členem Památkové rady NPÚ v Českých Budějovicích. Působí rovněž jako pedagog na Fakultě stavební ČVUT v Praze.

Porota ocenila výsledky projektů českobudějovického architekta týkající se rekonstrukce náměstí, parku a úpravy dalších staveb, včetně obnovy hradu či přestavby kina na multifunkční kulturní centrum.

„Přestože Soběslav není velkým městem, může se chlubit cennými veřejnými prostory a hodnotnými stavbami. Město ve spolupráci s Jaromírem Kročákem o ně cílevědomě a koncepčně pečuje a jejich hodnoty vyzdvihuje a rozvíjí. V úvahu při tom bere i vliv úprav na mikroklima, provozní náročnost a co nejsnazší údržbu. Nezapomíná ani na zapojení veřejnosti, která projekty spoluvytváří,“ zmínila za pořadatele soutěže Iveta Zajíčková.

Vyhlášení Cen hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost.
Vyhlášení Cen hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost

I přes opatření spojená s koronavirem na předávání cen dorazily téměř dvě stovky příznivců architektury. Mezi hosty nechyběli ministr životního prostředí Richard Brabec, výkonná ředitelka Svazu měst a obcí Radka Vladyková či rektor Technické univerzity v Liberci Miroslav Brzezina.

Nedílnou součástí soutěže Architekt roku je také ocenění Architekt obci udělované Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Svazem měst a obcí ČR a časopisem Moderní obec. Letos poprvé bylo ocenění uděleno ve spolupráci s Českou komorou architektů a Asociací pro urbanismus a územní plánování ČR. Cílem soutěže Architekt obci je ocenění tandemu architekt - obec a vyzdvihnutí jejich rolí při procesu výstavby. Cena Architekt obci 2020 byla předána architektovu Jaromíru Kročákovi za mnohaletou profesionální práci architekta a podporu kvalitní architektury v regionu. Oceněna byla pak především jeho spolupráce se samosprávou města Soběslav.