Náklady na rekonstrukci činí téměř dva miliony korun. 170 tisíc korun se obci podařilo získat z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje, zbylou částku hradí obec z vlastních zdrojů.

Jarošov se bude ucházet o dotace na provedení zbylých dvou etap rekonstrukce. „Chceme využít všechny vypsané grantové výzvy. Bez dotačních peněz totiž nebude možné další etapy realizovat,“ sdělil starosta Jarošova nad Nežárkou Bohumil Rod.

Z grantů Jihočeského kraje se obci podařilo získat i příspěvek 70 tisíc korun na opravu čtyř autobusových zastávek v Jarošově nad Nežárkou a dvou v místní části Nekrasín. „Bohužel, zastávka ve směru na Bednárec je opět pomalovaná a okopaná,“ posteskl si Bohumil Rod.

Jak dále starosta informoval, Jarošov neuspěl v jedné z posledních výzev Regionálního operačního programu Jihovýchod na revitalizaci silnice z Lovětína do Nové Včelnice.

„Doba grantových příspěvků s minimálním podílem žadatelů je už bohužel minulostí a tak nejdůležitějším úkolem zastupitelů bude jasné stanovení investičních priorit a vyhledávání vhodných grantových výzev,“ uzavřel starosta Jarošova Bohumil Rod.