Osud tohoto zásadního dokumentu byl v posledních letech dost pohnutý.

Po různých protestech a ostrých diskusích se před třemi lety dokonce zastupitelstvo ani nedostalo k hlasování a město nechalo zpracovat zcela nový materiál.

Po zdánlivě nekonečném byrokratickém kolotoči a několika kolech projednávání, stovkách námitek a připomínek, vše konečně dospělo do stádia, kdy byl finální návrh konečně na stolech zastupitelů a veškerá odpovědnost za jeho přijetí či nepřijetí ležela pouze na jejich bedrech.

V důvodové zprávě, kterou přečetl místostarosta města Bohumil Komínek, vyzdvihl nutnost se konečně dobrat nějakého výsledku.

„Na územní plán čekají nejen podnikatelské subjekty ve městě, ale i drobní stavebníci. Pro všechny je existence tohoto dokumentu klíčová," upozornil místostarosta.

Zdá se, že toto si uvědomovali i sami zastupitelé. Ti, ač jindy těžko nacházeli v otázce územního plánu společnou řeč, se tentokrát předháněli ve slovech chvály a většina zastupitelských klubů vyjádřila návrhu jednoznačnou podporu už před samotným hlasováním. Jako první se chopil iniciativy sociální demokrat Vlastislav Pecka.

Vlastislav Pecka byl prvním ze zastupitelů, kteří dopředu avizovali, jak se jejich strana k hlasování postaví. Podle něj se členové zastupitelského klubu ČSSD dohodli na společném postupu na své pondělní schůzce. „Dohodli se na tom, že územní plán jednohlasně podpoří," informoval sociální demokrat.

Vzápětí se ústy svého předsedy Vojtěcha Duby ve stejném duchu vyslovili i zastupitelé za TOP 09.

„Tím, že jsme umožnili na něm takovou dobu pracovat a poctivě zvážit všechny námitky a připomínky, tak myslím, že současný návrh územního plánu je lepší, než ten, který nám byl původně předložen před dvěma roky. Podařilo se vyřešit spoustu věcí a legislativních nejasností. Já osobně tento územní plán podpořím, protože je opravdu dobrý," vysvětlil svůj postoj Vojtěch Duba.

K řečnickému pultu předstoupil i Bohdan Soukup (ODS). „Za klub ODS mohu říct, že jsme rádi, že máme konečně materiál, který je možné schválit," konstatoval.

V obdobném duchu pokračovali i ostatní představitelé stran, takže když došlo na samotné hlasování, výsledek nemohl nikoho překvapit. Pro územní plán zvedlo ruku všech 28 přítomných zastupitelů.

Jednu zvláštnost však hlasování přeci jen mělo. Nestává se často, aby si úředník městského úřadu odnášel z jednání zastupitelstva květiny. Těch se však po úspěšném schválení svého celoročního díla dočkala Petra Vozábalová z oddělení územního plánování, kterou navíc zastupitelé odměnili i uznalým potleskem.

Pro Jindřichův Hradec byla tedy středa velmi významným dnem. Od tohoto data přestává platit starý územní plán z roku 1998 a po patnáctidenní lhůtě vyjde nový dokument. Jak ale upozornil místostarosta Bohumil Komínek, nejedná se o nic, co by bylo trvalé a neměnné.

„Budoucnost ukáže, jakým směrem se bude město rozvíjet, a pokud to nebude v souladu s územním plánem, tak je samozřejmě možné reagovat jakoukoliv změnou," upozornil všechny přítomné místostarosta.