O dopisu jednatele a ředitele dceřiné společnosti města Jindřichův Hradec Mihos Ondřeje Prokopce, který obdržel odbor kanceláře starosty na městském úřadě, informoval na tiskové konferenci po zasedání radních v minulém týdnu starosta města Stanislav Mrvka.

„Ředitel Mihosu v dopise oznámil svou rezignaci na funkci jednatele Mihosu k poslednímu únorovému dni letošního roku,“ vysvětlil Mrvka.

Vzhledem k zabezpečení chodu společnosti byl starosta Stanislav Mrvka radou města jmenován do funkce jednatele, a to s účinností od prvního března.
„Svou rezignaci jsem podal po pohovoru se starostou, který proběhl v loňském červenci. Rozhovor se vedl ohledně účasti Mihosu na nakládání s odpady a vyústil v rozhodnutí starosty, že buď dám rezignaci nebo budu odvolán,“ vyjasnil Ondřej Prokopec s tím, že není nijak zvlášť citlivý při jednání s nadřízenými, ale tento postoj starosty ho nadzdvihl. „Zvlášť od člověka, který byl ve funkci starosty tehdy něco přes půl roku a nic konstruktivního pro město zatím neudělal. Takže ani o další spolupráci s tímto vedením města nemám už zájem,“ dodal Prokopec.

Spor mezi starostou města a ředitelem Mihosu se vedl kvůli faktu, že o komunální odpad v Jindřichově Hradci se namísto městské firmy stará rakouská společnost.

Radní také zároveň schválili vypsání výběrového řízení na funkci jednatele a pracovní místo ředitele Mihosu s tím, že obě pozice by měl vykonávat jeden člověk.

Další z předložených materiálů, kterým se radní v souvislosti s děním v Mihosu zabývali, řeší změnu zakládací listiny, spočívající ve změně počtu jednatelů. „Dosavadní úprava mimo jiné stanoví jednoho jednatele, nově navrhovaná úprava by vycházela z počtu jednatelů dva,“ sdělil starosta Mrvka důvod svého jmenování do této funkce.

Nová listina by zároveň upravila postavení jednatelů. „Ve všem ostatním by listina zůstala nezměněná,“ informovala tisková mluvčí jindřichohradecké radnice Karolína Průšová.

Společnost Mihos, která zahájila svou činnost k 1. březnu 2002, se stará o veřejně prospěšné služby pro město. Udržuje například komunikace a dopravní značení, nebo provozuje městský hřbitov