Zástupci UNESCO chtějí víc rybníků.

„Původně mělo být nominováno samotné historické město, ale mělo šanci jen s připojením rybníků,“ vzpomíná bývalý starosta Třeboně Jiří Houdek.
Proto byla na prvním místě projektu uvedena Národní kulturní památka Rožmberská rybniční soustava a k ní připojena městská památková rezervace. „Do zmíněné rybniční soustavy patří Rožmberk, Svět a další menší rybníky. Dále pak Zlatá stoka, Stará a Nová řeka,“ upřesnila tajemnice městského úřadu Jana Grammetbauerová.

„Zástupci UNESCO zhlédli toto území z letadla a konstatovali, že je třeba žádost doplnit o další rybníky, protože se jedná o unikátní dílo člověka,“ vysvětlil starosta Jan Váňa.

Jejich vlastníkem je ale Rybářství Třeboň. „To mělo pro zařazení vodních děl do projektu podmínku ohledně společného financování s tím souvisejících případných investic,“ uvedl bývalý starosta Jiří Houdek.
Zastupitelé v minulém volebním období odsouhlasili padesátiprocentní spoluúčast města na financování, což byl zcela ojedinělý případ v republice. Jejich nástupci však záhy usnesení zrušili s tím, že město nebude dávat peníze do majetku komerční firmy. „Vzali jsme to na vědomí,“ podotkl generální ředitel Rybářství Třeboň Jan Hůda. Víc se k věci vyjadřovat nechtěl.

Vše záleží tedy na tom, zda se věcí bude správní rada rybářství zabývat a jak rozhodne. Nominace od roku 2004 stále trvá. Projekt by se však musel doplnit o další rybníky. Bez nich město v UNESCO nebude.