Slavonice a Studenou čekají velké investice do modernizace čističek, požadavky na kvalitu vyčištěné vody budou od října přísnější.

„Požadavky na přípustnost znečištění vypouštěných vod z čistíren, jsou nyní stanoveny už pro nejmenší zařízení tohoto typu pod pět set napojených obyvatel a v kategorii do dvou tisíc obyvatel je novým požadavkem odstraňování dusíku,“ vysvětluje vedoucí oddělení rozvoje společnosti Vodovody a kanalizace Jižní Čechy (VaK) Jan Jindra.
Poznamenal, že nové nařízení se tak dotkne i těch nejmenších obcí, které budou muset investovat do rekonstrukcí stávajících čističek, tak aby měly moderní technologie.

Co vytéká ven?

Nařízení vlády se netýká pouze vypouštěných vod z čistíren, ale i kvality vody v povrchovém toku pod čistírnami.
„Tam, kde nebude splňovat povrchová voda pod čističkou požadovaný limit, bude muset vlastník prokázat, že pro čištění používá nejlepší dostupnou technologii,“ konstatoval Jindra.
Podle jeho dalších slov ve většině míst, kde vodohospodářský majetek provozuje společnost VaK, čističky nároky na technologii splňují. Ze 113 provozovaných zařízení jich stovka vyhovuje. Velké investice čekají již zmíněné Slavonice a Studenou.

Záleží na masně

Například ve Studené je čistička do značné míry závislá i na místním masokombinátu. Vedení společnosti Masna Studená podle starosty obce Josefa Roda přislíbilo, že jatka, kde vzniká největší znečištění, budou minimálně čtyři dny v týdnu porážet, což by odpovídalo požadované kapacitě čističky. Jinak by se vše muselo předělávat na menší rozsah.
„Momentálně s VaKem aktualizujeme projekt. Měli jsme žádost o dotaci na Státním fondu životního prostředí, kde jsme byli zařazeni do zásobníku projektů. A nyní máme šanci uspět v regionálním operačním programu, takže na podzim bychom aktualizovaný projekt znovu předložili,“ uvedl včera Rod s tím, že hrubý odhad hovoří o investici ve výši 35 milionů korun.