„Je to akce, která bude odhadem stát okolo 40 000 000 korun. Neustále se snažíme žádat o dotace, ale zatím bez úspěchu. Nutností bude i vybudovat novou čističku odpadních vod (ČOV),“ informoval starosta Strmilova Jaromír Krátký.
Stávající čistička není totiž na nejnižším místě v obci a muselo by se do ní přečerpávat. V první etapě by se ale nejprve dobudovala kanalizace, až poté přijde na řadu nová ČOV. Podobné investice potřebují i místní části Česká Olešná a Palupín.
„Vše je závislé na dotacích. Na některé projekty máme již i stavební povolení. Osobně mám pocit, že se trochu začínají horšit vztahy mezi lidmi. Je to znát i na jednáních zastupitelstva. Ta jsou momentálně složitější. Lidé by si měli uvědomit, že pokud se některé věci odkládají, nemusí se uskutečnit vůbec,“ dodal starosta Krátký.
V České Olešné se podle jeho slov rýsuje možné spojení se samostatnou obcí Nová Olešná a vybudování společné ČOV, na kterou by se napojily obě kanalizace. Zatím je to ale pouze jedna z možných variant řešení této situace. Nejdůležitější je nyní získat dotace zejména z evropských fondů na realizaci zmíněných akcí.