Oběti výcviku

Od pátečního rána jsme vše podřídili mapování vytipovaných lokalit. Nejprve jsme se vydali na hřbitov v Chippenhamu, kde se mimo ostatků čtyř našich válečných letců mělo nacházet i místo posledního odpočinku bývalého stíhače 310. čs. perutě Sgt (četař) Jana Šmída. Dožil se konce války i návratu do osvobozené vlasti, ale nesmířen s komunistickou tyranií se 24. března 1950 zúčastnil úletu tří Dakot D-3 dopravní společnosti ČSA do německého Mnichova. Vrátil se do Velké Británie, kde byl přijat zpět k RAF. Působil jako instruktor, což se mu stalo osudným. Tragicky zahynul 29. května 1951 při havárii Wellingtonu během výcviku 1. navigační školy v Hullavingtonu. Na rozdíl od čs. náhrobků se lvy má J. Šmíd britský vojenský. Nyní bych rád složil poklonu kolegovi Vláďovi Vondrkovi, který díky dokonalosti připravených materiálů naplánoval hned po zdokumentování hrobů v Chippenhamu vyhledání letiště RAF Hullavington i místa tragického skonu Jana Šmída u Grittletonu, což se nám obojí úspěšně podařilo.
Vrátím-li se k osudům našich válečných letců pohřbených v Chippenhamu, mohu všechny společně pojmenovat jako nešťastné náhody související s pokračovacím pilotním výcvikem mladých aviatiků připravujících se k boji s nepřítelem. Prvním byl Sgt František Seda, který letěl 12. srpna 1941 jako instruktor s LAC (svobodník) Antonínem Mikolášem. Po startu ze základny RAF Hullavington se jejich stroj Master Mk. I srazil v marcích s Oxfordem Mk. I s tříčlennou osádkou. Nikdo nepřežil. O pouhých sedmnáct dnů později zahynul na téže základně Sgt Jan Klos, který skonal po dopadu na zem v troskách cvičného stroje Master Mk. I. Posledním zde pohřbeným pilotem byl Sgt Josef Sedláček. Z doposud neobjasněných příčin se spolu s dalšími dvěma spojeneckými aviatiky zřítili 16. dubna 1942 s dvoumotorovým Oxfordem Mk. I a v něm všichni našli smrt. Pohřeb se uskutečnil 21. dubna, kdy ostatky J. Sedláčka byly uloženy nedaleko svého kamaráda a účastníka nehody Kanaďana F/Sgt (rotný) Atkinsona.

RAF Kemble

Dalším z hřbitovů ve swindonské oblasti je Cirencester. Zde jsme objevili dva hroby našich mladých aviatiků Sgt Františka Doležala a Sgt Oldřicha Fialy, kteří společně zahynuli 7. února 1941 jako příslušníci oddílu pro přelétávání letounů. Osudnou se jim stala základna RAF Kemble a nejspíše nedostatek paliva v jejich Miles Magistru Mk. I.
Díky detailní přípravě trasy expedice jsme se vydali také do Kemble. Věřte mi, je to velice osobní, ale o to více tristní pocit, když se vám podaří propojit příběh závěrečných chvil osudů jednotlivých aviatiků do jedné mozaiky. V případě F. Doležala a O. Fialy to bylo zmapování místa posledního vzletu, následně určení oblasti jejich dopadu a tragického skonu, zároveň objevení pietního uložení ostatků těchto mladých mužů. Teprve až poté se vám podaří nepatrně proniknout do poznání osudů našich válečných letců, kterých více než pět set položilo své životy na bojištích II. světové války.

(pokračování příště)

(autor je vedoucí expedice Klubu historie letectví)