Dotazník zjišťoval názory a spokojenost obyvatel se sociálními službami

Vyplynulo to z dotazníkového šetření mezi širokou veřejností, které se konalo po celé září na Dačicku.
Dotazníky, jejichž účelem bylo zjistit názory a spokojenost obyvatel se sociálními službami, byly rozeslány do všech 6700 domácností na Dačicku. „Zjištěné informace budou sloužit jako hlavní zdroj informací pro analýzu úrovně poskytovaných služeb. Ta bude součástí připravovaného Plánu rozvoje sociálních služeb města Dačice,“ uvedl za společnost G–Projekct, která Plán rozvoje sociálních služeb realizuje, Lukáš Tryml.

Nedostatek práce

Téměř dvě třetiny respondentů tvořily ženy a nejvíce zastoupenou věkovou skupinou byly kategorie 35 až 50 let.
Na nedostatek pracovních příležitostí si na Dačicku stěžovalo 22,9 procenta respondentů. K dalším hlavním problémům pak patří především nedostatečná nabídka volnočasových aktivit, informovanost občanů o poskytovaných službách a nedostatek bytů. Za cílovou skupinu s nedostatečnou péčí pak občané nejčastěji označili rodiny s dětmi a osoby se zdravotním postižením.

Co zlepšit

Celkem 20 procentům dotázaných by usnadnilo život zlepšení bezbariérovosti. Zlepšení informovanosti o poskytování sociálních služeb. Více než deseti procentům respondentů by zlepšilo jejich život zřízení domu pro seniory či zvýšení jeho stávající kapacity, zavedení nízkopodlažních linkových autobusů a sociální poradenství.
„Objevovaly se i názory, že by obyvatelům usnadnila život nabídka sportovních aktivit, mateřské centrum, rozšíření parkovacích ploch, zavedení MHD, podpora zaměstnávání matek po mateřské dovolené formou nabídky bezplatných vzdělávacích kurzů, větší počet míst v domově důchodců a větší osvěta pro lidi nad 70 let formou letáků a poradenství,“ uvedl starosta Dačic Rudolf Hájek.