Bezpříspěvkoví dárci zaplatí u lékaře stejně jako ostatní pacienti. Žádné slevy jim zdravotnictví neposkytne

„Zatím nám dárci neubývají. Pokaždé, když se odběry organizují, se nám přihlásí někdo další, kdo chce krev nezištně darovat,“ konstatovala předsedkyně Oblastního spolku Českého červeného kříže Zdeňka Hanzalová.
Případní zájemci, kteří by chtěli začít s dárcovstvím krve, se mohou přihlásit jak v kanceláři spolku, tak i přímo v transfuzním oddělení nemocnice v Jindřichově Hradci.
„Musím, bohužel, konstatovat, že ministerstvo žádné výhody pro bezpříspěvkové dárce neposkytlo,“ informoval primář transfuzního oddělení nemocnice v Jindřichově Hradci Martin Svoboda.
Při příležitosti předávání zlatých plaket za minimálně 40 odběrů jsme se zeptali některých z oceněných jaký mají na tuto situaci názor.

Co s platbami?

„Zatím se těším dobrému zdraví a lékaře jsem nepotřeboval. Úhrady v rozumné výši mi osobně nevadí,“ nám řekl Antonín Stojka z Mnichu.
Samozřejmě jsou zde dvě skupiny, kterých se zřejmě situace s poplatky při ošetření a pobytu v nemocnici dotkne citelněji. Jedná se převážně o děti a seniory.
„Jsem toho názoru, že by naše vláda měla zvýhodnit právě rodiny s dětmi a důchodce. Jsou to skupiny, které lékaře vyhledávají nejčastěji,“ sdělila Jiřina Vicanová z Jindřichova Hradce.

Jindřich Klíma z Jindřichova Hradce na naši otázku reagoval následovně: „Jsem toho názoru, že pokud někteří pacienti vyhledávají lékaře bezdůvodně, měli by si tuto službu zaplatit. Je ale otázka, zda úhrady u lékařů a v nemocnicích také přispějí ke zkvalitnění poskytovaných služeb, nebo jsou to jen další poplatky, které jsou tu proto aby plnily bezednou státní pokladnu.“