Stalo se tak po dohodě s osadním výborem a vytipování vhodné lokality, kdy byl osloven majitel pozemku. Ten s prodejem souhlasil, a to za částku 200 korun za metr čtvereční. Zastupitelé na stanovenou cenu kývli, a tak za pozemek městská kasa vydá celkem 146 400 korun. Na nově vzniklé hřiště budou umístěny hrací prvky.