A dost! To vzkázala jindřichohradecká radnice mládeži, která po večerech zabydluje dětská hřiště ve městě a zanechává po sobě spoušť.

Neznamená to však, že by byla mimo ni uzamčena na klíč, ale dostanou tím statut veřejného prostranství se zvláštním režimem, což může být pákou na mládež, která zde tráví večery a nemá daleko k vandalismu. V praxi to bude znamenat, že budou všechna hřiště, tedy na sídlištích Vajgar, Hvězdárna, U Nádraží a dále pod gymnáziem a pod sv. Jakubem, opatřena tabulí s provozním řádem a provozní dobou, a to od 9 do 18 a v létě do 20 hodin.

Hry ano, popíjení nikoliv

„Provozní řád dále říká, jak se mají návštěvníci chovat a co je zakázáno,“ upřesnil místostarosta města Alfred Němec s tím, že pokud se na hřišti i po provozní době zastaví rodiče s dítětem na večerní procházce, nic se nestane. Statut prostranství se zvláštním režimem však dává páky městské policii, která ze hřiště může vykázat nevhodně se chovající návštěvníky.


„Toto podpůrné opatření jsme přijali hlavně proto, že se hřiště zejména v nočních hodinách stávají doupětem pro mládež, která zde popíjí a nachází se pak po ní rozbité láhve, injekční jehly a jiné znečištění,“ zdůvodňuje razantní krok radnice místostarosta.

Hrací prvky nejsou levné

Poukazuje i na to, že hrací prvky, kterými jsou hřiště vybavena, nejsou právě levnou záležitostí, a pokud je město hradí, měly by sloužit výhradně těm, jimž jsou určeny, tedy dětem. Jinak řečeno, stokilový adolescent na dětské houpačky nepatří. Negativní zkušenosti jsou dále i se soustavným přemisťováním laviček mládeží a podobně. Kontrola dodržování provozního řádu na dětských hřištích připadne do kompetence městské policie.