Poprvé v historii hradeckého školství na Střední odborné škole a Středním odborném učiliště (bývalá „zemědělka“), bude zahájena výuka nového studijního oboru „provoz a ekonomika dopravy“.
Takto budou rozšířeny studijní možnosti o atraktivní obor – dopravu, jehož absolventi, kromě možnosti dalšího studia na vysokých školách, a to například Fakultě dopravní Českého vysokého učení technického, Dopravní fakultě Univerzity Pardubice, Vysoké škole ekonomické Praha a tak dále, najdou uplatnění především v dopravních, spedičních, logistických firmách, cestovním ruchu, dopravních úřadech veřejné správy i velkých podnicích se silnou závodovou dopravou.
Na koncepci tohoto oboru a vypracování studijních materiálů se podíleli vysokoškolští učitelé a významní odborníci dopravní praxe, kteří také budou zajišťovat výuku.
Výuka, kromě všeobecně vzdělávacích předmětů, bude například obsahovat předměty Doprava a přeprava, Zbožíznalství, Logistika, Ekonomika dopravního podniku, Dopravní právo, Spedice, Celnictví, Dopravní zeměpis.
Řízení dopravy a logistických systémů vyžaduje znalost výpočetní techniky, a proto výuka bude obsahovat řadu předmětů z této oblasti, kdy bude využito širokého pedagogického a technického potenciálu školy. Vzhledem k pozdnímu schválení studijního oboru „provoz a ekonomika dopravy“ nadřízenými institucemi nemohla být odpovídajícím způsobem informována veřejnost, přesto se vedení školy podařilo připravit zahájení výuky na pondělí 3. září.
Naše město se tak může pochlubit novým, zajímavým a potřebným studijním oborem, umožňujícím jeho absolventům dobré uplatnění na trhu práce.

(autor je členem vědecké rady Ministerstva dopravy ČR)