RAF Cosford

Muzeum i archiv v Cosfordu patří k mimořádně zajímavým a odborně vysoce ceněným místům, která lze v Anglii navštívit. Zdejších pět hangárů je přeplněno technikou, od statických exponátů až po ty létající. Každý z nás si proto bez nejmenších problémů našel odborný okruh a s ním související období, které se úzce vázalo k účasti našich aviatiků v bojích nad zdejší ostrovní říší. Jsou zde dokonce vystaveny takové rarity, jako německý Messerschmitt Me-410, britský Beufighter Mk. I, několik japonských stíhaček a řada dalších. Pro nás však bylo nejdůležitější, že již několik týdnů před touto návštěvou dojednal kolega Aleš Hazuka natáčení rozhovorů s realizačním týmem působícím u původních létajících strojů, včetně těch užívaných Čechoslováky. Výsledkem bylo pořízení materiálů pro jeden ze tří dílů srpnových Objektivů v České televizi. Jsem velice rád, že na vysílání byl poměrně velký a hlavně kladný ohlas. V rámci jejich reprízy je všechny promítneme na klubové listopadové přednášce shrnující poznatky o „Expedici Coltishall“. Jen pro zajímavost. Aleš Hazuka s tlumočníkem Danem Brandou byli mimo domácího štábu BBC jedinými, kteří měli právo vstoupit a natáčet přímo na stojánce strojů a dokonce i interiéry řady historických letounů, včetně slavného Kuttelwascherova Hurricane Mk. IIC.
Po náročném celodenním programu jsme byli natolik unaveni, že jsme se rozhodli nepokračovat podle plánu v další cestě, ale naopak využít zdejšího vhodného místa k přenocování. Velení cosfordské vojenské základny totiž obdobně předešlému večeru vyslyšelo naší prosbu a nechalo nás pod svými ochrannými křídly i kamerovým systémem přespat na dohled od letiště. S nově načerpanými silami jsme se v brzkém pondělním ránu vydali vstříc východnímu pobřeží Anglie a řadě dalších poznání.
Zhruba po třech hodinách jízdy jsme kolem deváté dorazili do Doningtonu, kde jsme na místním hřbitově objevili hroby našich aviatiků LAC (svobodník) Miroslava Drnka a LAC Josefa Meleny. Patřili k žákům 2. pokračovací pilotní výcvikové školy, která mimo jiné využívala vícemístné stroje typu Oxford Mk. I. Oba naši aviatici startovali 21. července 1941 ze základny Brize Norton, avšak díky pilotní nekázni jejich mladé životy po dopadu do městečka Wolverhampton vyhasly.

Cestou přes Coventry

Cesta napříč Anglií patřila během expedice k nejdelším i časově nejnáročnějším. V pondělí 11. června jsme kolem poledne projížděli městem Coventry, které se nesmazatelně zapsalo do dějin II. světové války svým tragickým osudem. Po neúspěchu chystané invaze na ostrovy za kanálem La Manche se Hitlerovci rozhodli pro barbarskou destrukční akci, kterou chtěli Brity srazit na kolena. Za cíl si vybrali středoanglické město Coventry, jenž mělo být mohutným leteckým náletem pěti set bombardovacích strojů srovnáno se zemí. Stalo se tak v noci na 15. listopad 1940, kdy převážná část tohoto rozlehlého města skončila v ruinách.
Hrdí Britové se však dokázali poprat i s touto těžkou životní zkouškou a město opět vystavěli. Nyní má asi 350 000 obyvatel a řadu průmyslových oblastí. Dodnes zde jako věčné memento zmíněné události stojí torzo katedrály sv. Michala, který všem připomíná zrůdnost této vojenské akce směrované především proti civilistům. Spojenci si nenechali nic líbit a během následujících let Němcům vše mnohonásobně vrátili. Především oni v závěrečných letech války na vlastní kůži pocítili význam slov, která pronesl Sir Arthur Harris (od 23. února 1942 velitel bombardovacího letectva RAF, zakladatel kobercových náletů na německá města): „Kdo zaseje vítr, sklidí bouři!“

close zoom_in

Dokumentace: Vladimír Vondrka (vpravo) a Aleš Hazuka na jednom zbritských hřbitovů. Foto: Vladislav Burian

 

(pokračování příště)

autor je vedoucí expedice Klubu historie letectví