„Ve středu v 13.30 hodin bude slavnostně zahájena doprovodná výstava a zároveň zahájen cyklus jednotlivých setkání. Přijít může kdokoliv, kdo má zájem dozvědět se zajímavé informace o projektech v Africe, Asii i Americe,“ informoval za fakultu managementu Martin Musil. Tuto středu bude beseda věnována tématu Vzdělání proti chudobě.
Lidé se mohou v říjnu ještě těšit na návštěvu pracovníků organizace Člověk v tísni a setkání se středoškoláky, kteří mají zkušenosti s výměnnými pobyty v rámci Rotary Clubu.
Poslední dvě besedy potom přiblíží činnost Dětského fondu OSN a vzdělání v subsaharské Africe.
Doprovodná výstava, jež přibližuje činnost jednotlivých organizací, pak bude k vidění ve foyeru fakulty od pondělí do soboty od 8 do 18 hodin, a to až do konce října.