O tom, že na Masarykově náměstí má stát fontána, rozhodli loni sami občané v anketě. Město poté vypsalo soutěž a limitovalo ji svými kritérii. Jako vítěz z řady uchazečů vzešel právě František Häckl.

Jak informoval místostarosta města Alfred Němec, rozpočtová cena činí 2,5 milionu korun a k realizaci díla má dojít v období od března do konce června, tedy před náporem turistické sezony.

„V libereckém kamenolomu již vylomili dva odpovídající kvádry žuly a nyní je čeká opracování na dvě polokruhovité desky. Povrch bude leštěný a obě části dosednou na talíř z mrákotínské žuly,“ uvedl Němec. Dodal, že v misce bude voda neustále v pohybu, bude přisávat vzduch, a tudíž mít křišťálový vzhled.
Poté, co budou oba patnáctitunové bloky na Liberecku opracovány, budou transportovány do města nad Vajgarem a pomocí těžké techniky osazeny na náměstí. Technickým oříškem bude jejich vyvážení tak, aby voda zůstávala tam, kde má.

Jindřichohradecká veřejnost se s podrobnostmi může seznámit na besedě 13. února od 17 hodin v konferenčním sále Muzea Jindřichohradecka ve Štítného ulici, kde bude projekt představen samotným autorem a doplněn slovem hydrologa Jana Pokorného.