Ne pro všechny handicapované je výhodné si vydělávat v chráněných dílnách

„Ano, o tomto problému víme. Týká se lidí, kteří bydlí v ústavech sociálních služeb a zároveň pracují v chráněné dílně,“ říká ředitel občanského sdružení Proutek, který provozuje chráněnou dílnu a bydlení v Plasné, Jan Kostečka.
Lidé s handicapem nejčastěji pobírají invalidní důchod a z něho pak hradí úhrady v ústavu a 15 procent jim zbývá na jejich vlastní potřebu. Úhrady za služby však nepokryjí skutečné náklady na provoz zařízení. V praxi to pak znamená, že jestliže ještě navíc pracují v chráněné dílně, zvyšuje se jejich příjem a tedy se zvyšují i úhrady za služby placené ústavům.

„Nechali jsme si zpracovat právní rozbor a bohužel situace je taková. Padly i návrhy na změnu zákona od daleko větších sdruženích než jsme my, ale zatím bez úspěchu. Navíc, jestliže k nám do dílny lidé ještě dojíždějí, musí si platit i cestu,“ krčí rameny Kostečka.
Podle jeho informací jsou v daleko lepší situaci lidé, kteří bydlí v chráněném bydlení. Zbývá jim daleko více peněz z výdělku z dílny i z důchodu. Proto chystá sdružení v budoucnu další chráněné bydlení i v Jindřichově Hradci.

Lépe jsou na tom i lidé pracující v dílně, kteří zároveň bydlí doma v rodině, i těm výdělek zbývá. Ty zaměstnává sdružení Okna v komunitním centru Okénko v Jindřichově Hradci. „Teď tu pracuje osm lidí. Zájem by byl, ale kapacita je teď plná. Bude záležet na dalších financích na opravu budovy,“ uvedla předsedkyně sdružení Drahomíra Blažková.

V současné době je možné výrobky z Okénka koupit na vánoční výstavě v Baráčnické rychtě v ulici Na Příkopech v Jindřichově Hradci.