Podle policie zaměstnanec provedl montáž atrakce tak, že závitové části šroubů vyčnívaly do prostoru pro pasažéry a na podlaze se vytvořily ostré hrany. To zvýšilo riziko úrazu. Provozovatel následně provedl kontrolu montáže kolotoče, ale dále jeho řádný technický stav nezabezpečil.
Dítě spadlo na šroub vyčnívající z podlahy dětského kolotoče a těžce si poranilo oko, takže se muselo ihned podrobit operaci v pražské nemocnici v Motole. Oko se sice podařilo zachránit, ale funkčnost bude zřejmě narušena.

„Chlapec je v současné době v domácí péči. Napomáhá to ke zklidnění zvýšeného tlaku v oku. Je totiž důležité, aby se mu postupně snížil zvýšený tlak v oku. Poté podstoupí další doplňující nitrooční operace a ty rozhodnou, co dál. Již teď, bohužel, lékaři konstatují, že porucha ostrosti vidění bude velmi vážná,“ sdělila včera mluvčí Fakultní nemocnice v Motole Eva Jurinová.