V dopise ministryni obrany Vlastě Parkanové to píše jihočeský hejtman Jan Zahradník.
„Pokud by se tak nestalo, budou všechny tři dokumenty pro řešení mimořádných situací v praxi nerealizovatelné,“ zdůrazňuje Jan Zahradník.
Hejtman Jan Zahradník se záměrem ministerstva obrany zrušit záchranný prapor v Jindřichově Hradci nesouhlasí a proto před časem zahájil kroky pro jeho přehodnocení.
„Chápu, že armáda má snahu šetři a efektivně využívat lidské zdroje. Existence 153. záchranného praporu v Jindřichově Hradci však je pro jihočeský region významným bezpečnostním prvkem nejen v oblasti ochrany obyvatel při řešení situací v době živelných pohrom, ale i v souvislosti s provozováním jaderných elektráren Temelín a Dukovany,“ uvádí Jan Zahradník.
„Domnívám se, že zrušení 153. záchranného praporu bez rovnocenné náhrady by oslabilo možnosti ochrany obyvatel a majetku při krizových stavech,“ dodává hejtman.
Jihočeský hejtman zdůrazňuje, že v uplynulých pěti letech, kdy kraj zasáhly povodně, sněhová kalamita, přívalové deště i ledové bariéry na řekách, to byl záchranný prapor v Jindřichově Hradci, který svým rychlým a profesionálním zásahem plnil požadavky krizového štábu kraje a přispěl k urychlení záchranných a likvidačních prací.
Významně se podílel na zajištění humanitární pomoci postiženým obyvatelům kraje, protože jako jediný byl schopen poskytnout pomoc okamžitě ze svých zásob k tomu určených. Nesouhlas se zrušením 153. záchranného praporu vyjádřila i bezpečnostní rada kraje a informovala premiéra Mirka Topolánka.