Lidé, kteří čerpají nemocenské dávky, musí umožnit kontrolu

V celé České republice bylo za toto období provedeno celkem přes 200 000 kontrol dodržování léčebného režimu a na jejich základě vydáno 5197 postihů za porušení. Na Jindřichohradecku zkontrolovali pracovníci správy 1767 lidí. V Jihočeském kraji pak celkem 14 168 nemocných.

„Lidé, kteří čerpají nemocenské dávky, musí umožnit kontrolu dodržování léčebného režimu, uvést platnou adresu pobytu ošetřujícímu lékaři, či například opatřit svůj byt zvonkem a jmenovkou," vysvělila tisková mluvčí České správy sociálního zabezpečení Štěpánka Filipová.
Pověření pracovníci se zase naopak musí prokázat oprávněním ke kontrole. Práce neschopní lidé jim jsou povinni předložit doklad o pracovní neschopnosti, kam pracovník dozoru zaznamená datum a čas kontroly a svůj podpis.

Podle ČSSZ se kontrolují namátkou vybraní lidé, nebo ti, k jejichž kontrole dá podnět praktický lékař, úřad práce, či posudkový lékař. Podnět ke kontrole může dát také zaměstnavatel, který má podezření, že zaměstnanec vykonává jinou činnost.