Jindřichohradecké hasiče vyšle kraj

„Jedná se o přesun pouze operativy. Ředitelství územního odboru a kompletní výjezdová stanice v Jindřichově Hradci zůstává beze změn. Přesun se nedotkne ani počtu příslušníků, ani doby dojezdů. Změna nebude v žádném případě mít vliv na akceschopnost jednotky, na dosažitelnost pomoci a podobně. S přesunem operačního střediska nedojde ani v nejmenším ke změnám v plošném pokrytí území jednotkami požární ochrany. Vše zůstává tak, jako doposud,“ sdělila včera mluvčí hasičů Matějů.
Jediný rozdíl bude v tom, že tísňová linka 150 již nepůjde do J. Hradce, ale bude svedená do Českých Budějovic, kde již funguje linka 112. Odtud budou vysíláni k zásahu hasiči z Jindřichova Hradce.
„Systém příjmu tísňových linek je založený na lokalizaci telefonu, ať už mobilního nebo pevné linky, ze kterého je tísňové číslo voláno. Takže pokud volající bude volat z jakékoli nejmenší Lhoty, operátor okamžitě na svém monitoru vidí, kde se volající nachází. Místní znalost bude také zajištěna tím, že z končícího operačního střediska v Jindřichově Hradci přejdou na krajské operační středisko tři operační technici tak, že na každé směně bude vždy jeden,“ vysvětlila dále Matějů.