Zástupci města nad Lužnicí vysadí v německém městě český symbol – lípu

„Do Německa pojedeme v pátek a na oplátku vysadíme v Diessenu lípu,“ uvedl starosta města Karel Zvánovec, který se do Německa chystá společně s dalšími zástupci města, spolků a folklorního souboru Javor.
Díky tomu také vznikla mezi oběma městy užší spolupráce. Podle starosty by Lomničtí rádi navázali kontakt i v jiných oblastech než jen kulturním odvětví.
„S druhým partnerským městem, rakouským Bad – Grosspertholzem, funguje velmi dobrá spolupráce v oblasti školství. Školy například vytvořily přeshraniční projekt, kdy společně vydaly kuchařku a děti své kulinářské umění předvedly i v praxi,“ řekl Karel Zvánovec s tím, že kontakty na podobné úrovni by si představoval i s bavorským partnerem.