„Za loňský rok jsme měli přes 60 procent vytříděného odpadu, takže leták je spíš zaměřený na informace, jak třídění ještě zlepšit a na co se třeba zaměřit,“ vysvětlil starosta města Karel Zvánovec.
Podle jeho slov nelze třídit odpady bez propagace. Proto město každoročně vydává letáky, píše články do Lomnických listů a využívá i informační desku. Starosta si pochvaluje, že obyvatelé Lomnice jsou ve třídění svědomití.
Navíc začalo teprve nedávno ve zdejším sběrném dvoře fungovat zpoplatnění uložení pneumatik, starých oken a dalšího nebezpečného odpadu. „Lidé to chápou a hlavně u pneumatik s tím není žádný problém. Stalo se sice, že se našly i odložené v lese, ale to bylo v době, kdy zpoplatnění fungovalo krátce,“ dodává Zvánovec. Kromě toho je ve sběrném dvoře možné odevzdat různé elektrospotřebiče ohrožující životní prostředí. Důležité je však, aby přístroje byly úplné. Například u ledničky či mrazničky se nesmí vyndavat chladící zařízení. Takový přístroj sběrný dvůr nepřijme a za jeho likvidaci musí majitel zaplatit poplatek.