Aby byl přechod z mateřinky do první třídy pro děti co nejklidnější a nejpohodovější, pořádá škola v Lomnici nad Lužnicí již třetím rokem projekt „Večerníčkova školička“, při němž se budoucí žáčci seznamují se školním prostředím i se svou budoucí paní učitelkou. „Snažíme se tak odstranit možné obavy z neznámého prostředí a nových lidí, se kterými se budou setkávat od září,“ říká učitelka prvního stupně Helena Nohavová. Večerníčkova školička je pojata jako podvečer plný společných her pro děti i rodiče, kteří s nimi do školy přicházejí. Po celou dobu jsou jim nablízku pohádkové postavičky, žáci pátých ročníků. Ti jsou u jednotlivých stanovišť, na kterých děti plní nejrůznější úkoly od poznávání barev, dokreslování obrázků, navlékání korálků, určování počtu předmětů až třeba k jízdě na koloběžce. Letošní předškoličky se zúčastnilo asi 20 dětí s bohatým doprovodem rodičů, prarodičů i sourozenců.