„Stejně jako letos zvýhodníme občany, kteří topí ekologicky, to znamená plynem, elektřinou či certifikovaným dřevokotlem. Ostatní lidé a chalupáři budou mít jiné sazby,“ říká starosta Karel Zvánovec. Dá se očekávat, že se cena mírně navýší, nicméně starosta ujišťuje, že to nebude drastické. Lomnice totiž vyšla velmi dobře v hodnocení třídění odpadů, a proto chce město lidi příznivou cenou motivovat.