Komise například navrhla vybudování středového ostrůvku na Nábřeží L. Stehny v místech přechodu pro chodce pod kostelem sv. Jana. „Městská rada ale nesouhlasila, protože je zde poměrně velká frekvence,“ informoval Němec s tím, že by ostrůvek komplikoval dopravu.

Ani další návrh, který doporučoval zřízení parkovacích míst u 3. Základní školy pro potřeby její i rodičů se nedočkal souhlasu radních. „Ačkoliv komise poukazovala na to, že se poslední dobou stalo nešvarem stát na chodníku naproti fakultě, kde je silnice úzká, navíc je tam přechod a světelná křižovatka, rada usoudila, že v docházkové vzdálenosti je parkovacích míst dostatek,“ uvedl Němec s odkazem na parkoviště u autoservisu za fakultou, u pekárny či v Claudiusově ulici.

S kladným ohlasem se pak prozatím nesetkal ani podnět vzešlý přímo od dopravní policie, a to přesunout zastávku MHD u Jiskry o kus dál. „Situace zde neodpovídá předpisům, protože není přechod mezi zastávkami,“ vysvětlil místostarosta a dodal, že po zvážení rada záležitost zatím odsunula. „Není to laciné a navíc by lidé k přechodu daleko nechodili a nahnali bychom je tak kvůli vlastní nekázni do vozovky,“ dodal Němec.