Zatím však volný přechod přes hranice bez kontrol není možný. „Nezastavujte, pohraniční kontrola probíhá na území Rakouské spolkové republiky,“ zní nápis na přechodu v Nové Bystřici. Právě tento přechod je jedním ze dvou na jihočeské hranici, kde již probíhá společná kontrola policistů, a to pouze na rakouské straně.

Kontroly na samotných hranicích skončí podle vedoucího novobystřického referátu cizinecké a pohraniční policie Vladislava Sotony o půlnoci 20. prosince. Poté již bude možné státní hranici volně přecházet, i když bez občanského průkazu či cestovního popasu se nikdo neobejde.
„Naše služba cizinecké policie v rámci kompenzačních opatření se vstupem do Schengenu již nebude dělat kontroly přímo na hranicích, ale bude plnit i další úkoly,“ sdělil Sotona.

Více uniforem

Cizinecká policie na konci roku opustí i budovu přímo na hranicích, ale ve městě zůstane jeden ze šesti nově vzniklých jihočeských inspektorátů cizinecké policie. Jeho sídlo bude v areálu bývalých kasáren. V Jindřichově Hradci zůstane oddělení pro povolování pobytu a detašované pracoviště vzniklo v Chlumu u Třeboně. Právě skutečnost, že v Nové Bystřici bude soustředěno několik desítek uniformovaných policistů, těší i starostu města Jiřího Zimolu. „Pro město je to dobře, určitě nám přítomnost policistů pomůže řešit i určité místní problémy,“ míní starosta.