Dětské hřiště chce mít novobystřická radnice čisté

Hřiště nebude sloužit jen školní družině, ale bude sem mít přístup i veřejnost, která si bude moci vyzvednout klíč u správcové sportovní haly.
Dále se projednávala situace okolo městských lesů. Na polovinu srpna se totiž ohlásila kontrola z ministerstva životního prostředí, která provedla v tomto směru šetření.
„Zhruba před čtyřmi léty jsme vypověděli smlouvu našim technickým službám, které se o městské lesy tehdy staraly. Mezi obyvatelstvem se tento krok a následný pronájem lesů soukromé firmě nesetkal s přílišným pochopením. Byly zde i hlasy, že lesy budou rozkradeny a zdevastovány,“ sdělil starosta. Při výpovědi technickým službám dostávalo město nájem 500 000 korun. Nyní je to každoročně 1 500 000 korun.
„Vlastníme 800 hektarů lesů. Průběžně jsme také prováděli vlastní dohled, ale když ministerská kontrola shledala pouze velmi drobné závady v oplocení některých částí lesa, bylo to pro mne, a určitě i pro ostatní zainteresované, tak trochu zadostiučinění, že naše tehdejší rozhodnutí bylo správné,“ konstatoval Zimola.