Nová Bystřice je jedním z míst, kde lidé za odpady v příštím roce nezaplatí víc

„Roční platba na občana je 450 korun, přičemž děti do deseti let mají slevu a zaplatí 200 korun a lidé starší 60 let vydají 350 korun. Samozřejmě město na odpad doplácí, neboť celkové náklady na jednoho občana činí 650 až 700 korun. Chceme však na lidi působit v tom směru, že když budou třídit odpad, tak jim poplatek nebudeme zvyšovat,“ říká starosta Nové Bystřice Jiří Zimola.

Více třídit

Město má stále zhruba stejné množství odpadu, ale zvedly se náklady na separaci.
„Je to pochopitelné, neboť samozřejmě objíždíme všechny místní části pro tříděný odpad a dodáváme na další zpracování. Ale na druhou stranu můžeme operativně kontejnery vyprazdňovat, takže se delší čas někde nepovalují třeba pet lahve,“ pokračuje Zimola.

Město i zakoupilo speciální minilisy, které na kontejnery instaluje. Takže lze pet lahve slisovat a víc se jich do nádob vejde.
Před lety město změnilo systém ze známkových plateb na paušál na hlavu, čímž se zcela zákonitě zvýšil objem odpadu. „Lidé se přestali odpadků zbavovat na černých skládkách či je sypat do košů, což město také stálo nemalé prostředky na likvidaci skládek a vyprazdňování košů. Nyní již se objem komunálního odpadu drží na stejné úrovni,“ dodává starosta s tím, že by třídění mohlo být větší.