Někteří zastupitelé míní, že obec nemusí platit odškodné za svoji školu

Na srpnové schůzce v Č. Budějovicích se totiž zástupci ministerstva financí a Jihočeského kraje předběžně dohodli, že na vysouzené patnáctimilionové odškodné přidají po pěti milionech. Ministerstvo školství a obec Cizkrajov pak po třech milionech. Přestože zastupitelé peníze po třech hodinách jednání schválili, nebylo to tak jednoznačné. Šest zastupitelů s dohodou souhlasilo, tři se hlasování zdrželi.
Ze strany těch, kteří pro odškodné ruku nezvedli, zazněly námitky, že obec nemá závazek platit odškodné za školu, která byla odsouzena. Z úst zastupitele Jaroslava Pokorného pak i to, že tři miliony korun jsou pro obec, která ročně disponuje jen s rozpočtem pět milionů korun, nesrovnatelné s pěti miliony korun z rozpočtu kraje.
„Každé další řešení je horší. Podle právníků by po dlouhých tahanicích stejně celá platební povinnost přešla ze školy na obec,“ apelovala na zastupitele ministryně školství Dana Kuchtová, která se jednání zúčastnila.

Musí obec odškodné platit?

Tomuto názoru odporoval dačický advokát Jiří Kasal, kterého Pokorný na jednání přivedl. „Právní odpovědnost ze školy na obec přejde jen v případě, že zřizovatel, tedy obec, školu zruší,“ míní Kasal.
O to, kde vezme Cizkrajov tři miliony korun informoval na dotaz zastupitelky Aleny Vázlerové starosta Vít Krušina. „Část peněz máme a pak si budeme muset vzít úvěr. Paní Němcová sice přistoupila na splátky, ale museli bychom platit poměrně velké úroky. Úvěr je výhodnější,“ vysvětlil.
Cizkrajovské také trápí, že vyplacením patnáctimilionového odškodného a milionu korun jako úroku z prodlení, nemusí nároky Filipa Němce skončit. I přesto, že právní zástupkyně rodiny Němcovy řekla, že další žaloby nechystají.
Za obhájce dohody o rozdělení podílu na odškodnění se ozval kromě Kuchtové také jihočeský hejtman Jan Zahradník a starosta Cizkrajova Vít Krušina. Ostatní zastupitelé, kteří dohodu podpořili, celou dobu ve zcela zaplněné jednací místnosti zarytě mlčeli.