„Podle novely stavebního zákona má územní plán města větší vážnost, než tomu bylo dosud, a měli by tak k němu přistupovat také žadatelé o jeho změnu,“ uvedl místostarosta města Alfred Němec s tím, že v poslední době se většina podnětů týká rozšíření zastavitelných území a že se jedná zejména o pozemky luk a polí, které lidé koupili či získali v restitucích, a přeměnou na stavební parcely se je snaží finančně zhodnotit.

„Územní plán ale není od toho, aby zhodnocoval majetek vlastníků, ale řeší zapadání ploch do koncepce obce,“ vysvětlil místostarosta. Podle jeho slov je před podáním takové žádosti také potřeba řešit přístupové cesty, sítě a podobně. „Radní rozhodně nedoporučují lavinovitě rozšiřovat zastavitelná území, protože pro výstavbu jsou ještě nevyužité plochy,“ dodal.