,Naprostá většina našich klientů o zrušení pohřebného ani neví, takže jsme se zatím nesetkali s tím, že by si začali více šetřit a ani o tom nemluví,“ vysvětlila vedoucí domova důchodců v Českých Velenicích Kamila Večeřová.
Ještě loni měl na pohřebné nárok ten, kdo vypravil zesnulému pohřeb. Peníze se vyplácely jednorázově v pevné výši 5000 korun. Od nového roku má na tuto částku nárok jen ten, kdo vypravil pohřeb rodiči nezaopatřeného dítěte nebo nezaopatřenému dítěti.

,,Naši klienti o zrušení pohřebného ví, stejně jako o poplatcích u lékaře. Rozruch to ale mezi nimi nevzbudilo,“ řekla vedoucí domova důchodců v Budíškovicích Marie Tománková. Podle ní to senioři řeší hlavně se svými příbuznými.

Domlouva předem

,,Většina důchodců chce mít tyto věci v pořádku a vyřešené. Tak tomu bylo, i když ještě pohřebné platilo. Takže už dopředu mají s rodinou domluvené, jaké peníze se v případě potřeby použijí,“ dodala.
Ani v domově důchodců v Jindřichově Hradci není pro seniory podle všeho zrušení pohřebného problém. ,, Žádné debaty v souvislosti s pohřebným jsem nezaznamenal. Možná mezi sebou to klienti řeší, ale veřejně si nijak nestěžují,“ ujasnil vedoucí domova důchodců v Jindřichově Hradci – Otíně Jiří Kubát.
,,Každý měsíc pořádáme s obyvateli domova besedu a ani tam nepadl žádný dotaz ohledně peněz na pohřeb,“ dodal Kubát. Podle něj jsou s tím ale senioři dobře seznámeni. Čtou noviny, sledují televizi, takže mají dobré povědomí o všech změnách.

Změna zákona finančně zatížila nejen rodiny pozůstalých ale i městské pokladny. Každoročně totiž zemře i několik osamocených lidí. Za ně platí náklady na pohřeb město.

Eliška Bučinová