„Náš rod Glücků je původem z Polska a provaznické řemeslo se u nás dědilo z otce na syna. Zřízením muzea jsem chtěl, aby toto dnes již takřka zapomenuté řemeslo zůstalo v paměti lidí,“ řekl Karel Klik.
Návštěvníci se v muzeu seznámí s přírodními materiály, ze kterých se dříve vyrábělo, a zároveň zde spatří i nástroje a stroje, které se používaly a některé ještě dosud používají k výrobě provazů a lan.
„Muzeum provaznictví je v naší republice ojedinělé a navštěvuje jej i mnoho turistů ze zahraničí. Prozatím expozicí provádí sám majitel, kterému v letní sezoně vypomohli studenti. Sám ale již projevil zájem, že by si ve svých osmdesáti letech rád užil zaslouženého odpočinku,“ informovala starostka města Deštná Vilma Szutová.

Město pomohlo

Městští zastupitelé pochopili, že by byla velká škoda, pokud by se muzeum provaznictví zrušilo. S majitelem bylo dohodnuto, že město odkoupí jeho rodinný domek a veškeré exponáty provaznického muzea budou předány městu Deštná jako dar s tím, že toto bude v činnosti muzea i nadále pokračovat.
„Pan Klik bude samozřejmě ve svém domě bydlet dál. Již tento rok se nám podařilo získat dotaci, která je určena na popularizaci a zviditelnění provaznického muzea. Ještě letos necháme zhotovit informační cedule a umístíme údaje o muzeu provaznictví na internet,“ dodala Szutová.
Letošní turistická sezona již pomalu končí. Na příští rok ale město Deštná shání zájemce o stálé průvodcovství v provaznickém muzeu. Pokud by někdo měl o tuto práci zájem, může se informovat na Městském úřadu v Deštné.