Náročná oprava vodovodní sítě v Chlumu u Třeboně si žádá velkou trpělivost od občanů

Další mnohem delší úsek od pumpy k Hamru realizuje Svazek obcí na vodovodu Hamr, kterého je také Chlum u Třeboně členem. Zde se jedná o investici řádově dvaceti milionů korun.
Výkopové práce přinášejí i značná omezení dopravy, byť doposud osobní auta mohla projíždět, pro vozidla nad 7,5 tuny je průjezd městysem nemožný.
„Zatím se práce dělají vždy po jedné straně vozovky, takže se jezdit s omezením rychlosti dá. Ale za pár dní začne úplná uzavírka kvůli výměně vodovodu na Hejtmanské hrázi. Zde bude zvolena sice náročná technologie, takzvaný řízený protlak, ale zase se to bude nejmenší zásah do tělesa hráze. Udělá se pár startovacích otvorů a vše se bude řídit podle stavu terénu,“ sdělil starosta Jiří Hájek.
V další etapě přijde na řadu Třeboňská ulice. V současné době jsou již hotové Vinohradská, část Husovy a pracuje se v Tyršově.
Výměně hlavního litinové vodovodního potrubí, které již dosloužilo, předchází pokládka takzvaných suchovodů, které zajišťují náhradní zásobování obyvatel pitnou vodou.
„Jedná se o rozvody hadic, které vedou do sklepů, kde jsou napojené na vodoměry. Teprve poté se odstřihávají přípojky. Je to velice namáhavé na ruční práci, neboť dělníci musejí natahat stovky metrů hadic, zajistit na ně přejezdy a podobně, ale jinak to nejde. Přesto se občas vyskytují problémy s tlakem vody, museli jsme dát cisterny, takže si pomáháme i vodou z Jindřichova Hradce,“ vysvětluje starosta.
Městys získat stoprocentní dotaci, která umožňuje celou rekonstrukci provést najednou a byť to přineslo lidem nepohodlí a určité problémy, tak budou mít zase na několik desítek let pokoj.