„Není ani reálné, abychom sklad rozebrali sami a přesunuli, neboť dráhy žádnou dřevěnou stavbu vedle kolejí nepovolí,“ dodal.
Někteří aktivisté ve Slavonicích poukazují na to, že rekonstrukce nádraží má souvislost s přípravou na propojení trati s rakouskou stranou, i když ta se ještě definitivně nevyjádřila, zda na realizaci přistoupí.
Podle poradce jihočeského hejtmana pro železniční dopravu Ivana Študlara téměř stomilionová investice do modernizace slavonického nádraží není závislá na tom, zda rakouská strana dá konečné stanovisko o propojení tratí přes hranice.
„Investiční akce by se dělala stejně, neboť je to součást racionalizace provozu na trati do Jihlavy. Nástupiště musejí odpovídat našim i evropským normám, mít zvýšenou hranu, bezbariérový přístup a další věci jako u každé nové stavby. Zároveň akce bude řešit oba dva přejezdy ve Slavonicích,“ vysvětluje Študlar.

 

K tomuto jsme již napsali:

Jaké bude nádraží?