Již v polovině srpna zareagovali občané peticí proti předpokládanému kácení stromů v Mařížském parku. „Již máme 170 podpisů. Potěšilo nás, že se podařilo kácení odložit a jsme toho názoru, že se zde nejdříve musí provést seriózní průzkum rostlin i živočichů a teprve na jeho základě navrhnout optimální řešení. Z diskuse vyplynulo, že radnice je ochotna naslouchat a občané zase pomáhat při realizaci případných úprav veřejné zeleně,“ dodala Havlíčková.
Zazněl zde i návrh zástupce Českého svazu ochránců přírody Vysočina Antonína Žampacha, že se jedná o možnosti, aby byla zařazena lokalita Mařížského parku mezi významné krajinné prvky.