„Celou rekonstrukci jsme financovali z prostředků města. Evropská norma stanovuje také například počty záchodků podle toho, kolik dětí školku navštěvuje. Na rekonstrukci sociálního zařízení jsme vyčlenili 1 050 000 korun,“ řekl místostarosta města Jaromír Vítů.
29. června převzala stavební firma staveniště a od 1. července započala s rekonstrukcí. Třikrát zbrzdily práce závady, které se vyskytly na topení.
„Došlo k poruchám ventilů na topení a závady se objevily i na dvou ohřívačích teplé vody. Tady musíme poděkovat celému kolektivu zaměstnanců školky, kteří třikrát za sebou vytírali vodu a vysoušeli stěny. I přes toto zdržení se podařilo hotovou stavbu zkolaudovat 27. srpna,“ informoval místostarosta.
Škody vzniklé vytopením řeší nyní město s pojišťovnou. Dodatečně zjištěné závady na topení stály slavonickou pokladnu dalších 90 000 korun. Do 30. srpna se odstranily drobné zjištěné závady a školka byla slavnostně předána k užívání. Dnes nastoupí děti do opravené školky.