Vyčištění koryta pomůže jen na krátko. Protipovodňová koncepce je hotová

Na problém proto upozornili i hejtmana Jihočeského kraje Jana Zahradníka zasláním dopisu. „Od pana Zahradníka přišla spíš politická odpověď. Poslal nám sice brožurku, jak se máme chovat při povodních, ale jinak to vyznělo spíš tak, že si máme pomoct sami,“ říká jedna z obyvatelek lokality u potoka a signatářka dopisu Tereza Kuhnová.
Slavonický potok není v majetku města, ale Zemědělské vodohospodářské správy oblasti povodí Moravy a Dyje, která se k problému do této doby stavěla vlažně. „Měli jsme zájem situaci řešit, a proto jsme si potok chtěli pronajmout a provést na něm některé zásahy, na které bychom mohli žádat o peníze z grantů. Jednání však ztroskotalo,“ říká za útvar investic Městského úřadu Slavonice Zdeněk Žampa. Město by totiž na pronájem části potoka, na kterém by dělalo práci za jeho vlastníka, platilo asi 24 000 korun, což rada odmítla.
V současné době ale ředitel Povodí Moravy a Dyje městu přislíbil, že zanesené koryto potoka vyčistí. Jedná se však jen o krátkodobé řešení.
„Od jara máme koncepci protipovodňových opatření pro celé město. K tomu se navíc zpracovává studie odtokových poměrů, která je výchozí pro projekt. Už teď žádáme o grant na zpracování projektové dokumentace na zadržovací nádrž směrem na Staré Hobzí,“ dodává Žampa.
Voda totiž netrápí jen domkáře kolem potoka, ale ohrožuje asi jednu třetinu města. V minulosti Slavonice obtékalo více potoků, vodu zachycovaly i dnes již zasypané rybníky a přirozený ráz krajiny, jako jsou meze a další zábrany. Tyto prvky však dnes chybí.
„Pro mě zatím není vyřešené nic. Je to jen návrh. Když jsem dům kupovala, řekli mi, že voda tam byla jen jednou v šedesátých letech. Ani němečtí starousedlíci si žádnou povodeň nepamatovali. Jenže tenkrát bylo koryto hluboké, dneska se říká, že ho prohloubit nejde. Na druhou stranu se před patnácti lety prý nedala udělat kanalizace, ale dnes už se s ní počítá,“ uvedla Kuhnová.