Od 1. října převezme funkci předsedy představenstva Gerhard Hufnagl, který přichází z dolnorakouské hypoteční banky. Nahradí tak Reinharda Pröstlinga, který bude zodpovídat za pasivní oblast v Rakousku. Protože se současný ředitel pro Českou republiku Gerhard Fuchs chystá v roce 2008 do penze, nastoupí do banky v listopadu Fritz Winkler, který poté jeho funkci převezme. Do důchodu se v roce 2009 chystá také Rudolf Bacher, který je zodpovědný za pasivní oblast v Česku.
Jak vedení banky dále informovalo, byla podepsána smlouva s garančním sdružením rakouských spořitelen, která v praxi znamená, že banka stoprocentně ručí za vklady svých klientů, a to nejen v Rakousku, ale také v České republice. Bankovní ústav je tak u nás prvním, který něco podobného garantuje. Členství ve sdružení pak banku neomezuje v její samostatnosti, a to ani s ohledem na rozhodování o použití zisku.
„Na základě červencových ukazatelů jsme s vývojem jak v Rakousku, tak v České republice spokojeni, a letošní rok očekáváme jako velmi dobrý,“ informoval současný předseda představenstva Pröstling s tím, že počet klientů na obou stranách hranice překročil počet padesáti tisíc.
Banka se na základě své strategie bude i nadále orientovat na podporu zemědělství, bytové výstavby, kvalitní služby a posílení vzájemné důvěry s klientem. „V současnosti je dokončen projekt a na jaře počítáme se zahájením bytové výstavby v Jindřichově Hradci na Jakubu,“ uvedl Gerhard Fuchs k záměru, pro který banka zakoupila před časem pozemky.
Samozřejmostí pak podle vedení zůstává i podpora místních středních a malých spolků, na kterou letos banka vydá 10 milionů korun.