Jak informoval místostarosta města Zdeněk Mráz, vedení města se podařilo dohodnout se dvěma vlastníky pozemků, a to Pavlem Hrnčířem a Josefem Motyčkou, přes jejichž plochy by stezka vedla, o výměně pozemků. Ostatní jsou buď v majetku Pozemkového fondu a nebo města.
Cyklostezka by měla sloužit i pro pěší a bude vybudovaná ve dvou fázích. „První etapa povede z Břilic k supermarketu Penny a druhá od Trojice Jiráskovou ulicí k autobusovému nádraží,“ uvedl Mráz.

Také obyvatelé Staré a Nové Hlíny hodně usilovali o vybudování cykostezky do Třeboně, neboť musejí při jízdě za zaměstnáním používat velice frekventovaný hlavní tah z Jindřichova Hradce na České Budějovice. To je velice nebezpečné. Zde však hlavně kvůli vlastnickým vztahům k pozemkům je podle Mráze realizace velice daleká.