„V letošním roce zahájil odbor investic přípravy na provedení zateplení stávajících obvodových stěn. Jako nejméně nákladný způsob byl vybrán kontaktní zateplovací systém, který by ovšem zakryl stávající pohledové zdivo,“ vysvětlila asistentka pro mediální záležitosti v Třeboni Lucie Veselá.
V době, kdy již bylo zahájeno územní řízení, napadla tento záměr dědička autorských práv architekta sportovní haly Ladislava Konopky. Z tohoto důvodu bylo kontaktní zateplování pozastaveno.
Město Třeboň tedy uzavřelo smlouvu na zpracování architektonické studie stavebních úprav sportovní haly s architektem Petrem Šímou. Ten studii provede za 50 000 korun bez DPH.
„Petr Šíma má ke sportovní hale blízký vztah, jelikož byl spolupracovníkem Ladislava Konopky v době projektování haly a město si tak může být jisto, že díky znalosti filozofie autora bude zachována architektura celé stavby,“ dodala Veselá.
Zateplení při zachování stávajícího vzhledu však bude čtyřikrát nákladnější než kontaktní zateplení. Proto chce město zařadit tuto stavební akci do komplexního řešení úprav sportovní haly za přispění dotačních prostředků z Regionální operačního programu NUTS II Jihozápad, který vyhlašuje jihočeský kraj. Tento program chce podpořit cestovní ruch v regionech v mimosezonních obdobích.