Hubení hlodavců se odehraje ve dvou etapách, a to jarní a podzimní, přičemž celkové náklady se podle pracovnice kanceláře starosty města Lucie Veselé budou pohybovat kolem 200 000 korun. Deratizéři se zvláště zaměří na rizikové oblasti, jako jsou střed města s městskou stokou, sídlištní lokality a kanalizační síť. „V ceně je zahrnuto rovněž ošetření všech budov v majetku města. Zákrok se bude skládat z prvotního položení nástrah, kontroly a dokládání spotřebovaných rodenticidů a následného odklizení uhynulých hlodavců předepsaným způsobem,“ uvedla Veselá s tím, že občané, kteří mají problémy s hlodavci na svých pozemcích či objektech by se měli k akci města připojit.