„Výběr byl proveden na základě poptávky a zároveň rada dala podnět k zahájení prací. Město žádalo na roky 2006 až 2007 o dotaci na obnovu památky, ale ta nebyla přidělena, takže vše budeme hradit z vlastního rozpočtu,“ uvedl místostarosta Třeboně Zdeněk Mráz. Celkové náklady na rekonstrukci svatostánku budou činit zhruba 350 000 korun. Kaple se tak dočká nové věžičky, střešní krytiny, dále nové fasády a odizolování obvodových stěn.