„Městu Třeboň byla na základě schváleného státního rozpočtu v únoru letošního roku přidělena dotace. Stát tak přispěl na akci částkou 5,9 milionu korun,“ informovala asistentka pro mediální záležitosti v Třeboni Lucie Veselá.
Kromě rekonstrukce chodníků a asfaltové vozovky v celé šíři mezi obrubníky došlo i na nutné opravy vodovodu a kanalizace v ulici U Barborky a obou ulicích také navíc k odstranění vzdušného vedení a uložení telefonních kabelů do země.