Do výběrového řízení se v Jindřichově Hradci přihlásila jediná firma. Opakovat se ale nebude, nezbývá totiž čas

Ačkoliv město oslovilo celkem sedm firem, AVE bylo jedinou, která zareagovala. „Výběrové řízení nemá cenu opakovat, pro ostatní to zřejmě bylo nad rámec jejich kapacitních možností,“ uvedl místostarosta Alfred Němec s tím, že město navíc „tlačí“ čas. K 31. prosinci totiž vyprší smlouva, která byla uzavřena ještě s předchůdcem AVE, tedy firmou Tesco.
Nová smlouva však nyní bude uzavřena pouze na dobu jednoho roku. Součástí nabídky AVE byl podle informací místostarosty i jednotkový ceník služeb, který jasně vyčíslil kolik a za co město zaplatí, tedy například za ujeté kilome〜try, tunu posypových materiálů, ale také za pohotovostní služby, ruční úklid sněhu či za monitoring města.

Mezi prioritami vede zdravotnictví

Operační plán zimní údržby pak také rozděluje cesty a chodníky ve městě do tří kategorií, a to podle naléhavosti. Přednost má samozřejmě dostupnost zdravotnických zařízení, bezpečnost u škol, průjezd a zastávky hromadné dopravy a podobně. „Je ale jasné, že se při tom někdy prohrnou i méně významné ulice. Bylo by zbytečné se do nich vracet, když jsou při cestě,“ upřesnil místostarosta.

Konec paušální platby

Nová smlouva také bude v praxi znamenat, že město již nebude platit za zimní údržbu paušál, ale skutečně odvedené služby. Právě paušální platba byla předmětem kritiky ze strany kontrolního výboru při posledním zasedání městského zastupitelstva.
Částka 1 361 000 korun má představovat osm výjezdů s kompletním úklidem ulic. „Bude to asi málo, protože když hodně sněží, musí se uklízet třeba i dvakrát za noc,“ dodal Němec s tím, že bude zejména záležet na tom, jaká bude zima. Pokud by totiž byla mírná, jako ta minulá, platilo by město prakticky pouze za pohotovost. Hory sněhu by pak naopak s městskou pokladnou zahýbaly.
„Musíme si také rozmyslet, zda budeme zimu vnímat jako běžné roční období, kdy je prostě sníh, a nebo zda budeme chtít město sněhu zcela zbavit,“ upřesňuje k nákladům za zimní údržbu místostarosta. Do ceny se pak také promítne fakt, že díky výstavbě přibývá i ulic ve městě.