„Projektant zjistil, že komunikace v okolí je hodně poničená a zprohýbaná. Je potřeba ji opravit tak, aby se na ni dalo navázat,“ vysvětlil starosta Českých Velenic Jaromír Slíva.
Proto zastupitelé navýšení schválili a část navazující komunikace v okolí parkoviště se tedy zrekonstruuje ještě letos. „Příští rok bychom rádi provedli zbytek oprav na sídlišti,“ dodal Slíva.