„Nebyla voda, nebyli vodáci. Letos byla návštěvnost naší základny velmi slabá. Naštěstí máme půjčovnu loděk a zde si o zájem na jedno až dvoudenní vypůjčení nemůžeme stěžovat. Zdá se, že řeka Lužnice už přestává být pro vodáky zajímavá. Na určité úseky si nám projíždějící vodáci stěžují, že je dno kamenité, nebo zanesené pískem. Koryta řek by si určitě zasloužila, aby je příslušná povodí vyčistila. Hodně nám komplikují život i nepřesné informace na internetu,“ řekla pracovnice Vodácké základny v Suchdole nad Lužnicí Jana Brabcová.
Pokud jde o média, stěžují si provozovatelé kempů na značně nepřesné a zavádějící informace.
„Zájemci o sjíždění řeky se podívají na zprávy a dozví se, že je některý úsek nesjízdný, nebo že hrozí přívalové deště, a tak raději zůstanou doma. Přitom jde o informace zastaralé, či značně nepřesné,“ dodala Brabcová.
„V loňském roce bylo naše tábořiště dvakrát zatopeno. Z tohoto hlediska musím říci, že je lepší být bez vody, než pod vodou. Vzhledem k tomu, že je sucho, jsou řeky takřka bez vodáků. To samozřejmě pro naše tábořiště není dobře. Jsou ale určité úseky, které se dají bez větších problémů sjíždět. Ti, co jezdí vodu často, to znají. Některé sdělovací prostředky ale informují zkresleně a lidé, kteří chtějí sjet vodu poprvé, si to raději rozmyslí a nejedou,“ informoval pronajímatel veřejného vodáckého tábořiště Štefan Dunaj.
Počátkem tohoto srpna začal správce povodí s bagrováním některých úseků koryta řeky Lužnice . „Vodácká sezona pro nás bagrováním prakticky skončila. Víc než vodáci nás letos navštěvují cyklisté. Zájem lidí se snažíme přitáhnout různými společenskými akcemi. Velký zájem byl letos například o Truck show a noční hasičskou soutěž. Zájem je i o ubytování v chatkách,“ řekla provozovatelka kempu Lužnice Alena Radostová.