Získat kvalifikaci bude možné na školách v Třeboni či Českých Velenicích

Například Střední odborné učiliště rybářské v Třeboni připravilo kurz celoživotního vzdělávání zaměřený na Životní prostředí a zdraví ryb. Zájemci buď absolvují celý kurz nebo si vyberou jeden nebo více z nabízených modulů.
„Už teď máme kolem patnácti zájemců ve věkovém rozpětí od 25 do 60 let. Ptají se zejména na modul týkající se nemocí ryb či také získávání finančních prostředků z grantových programů,“ uvedl vedoucí projektu na SOU rybářském v Třeboni Luděk Možíš.
Škola by jim ráda vyšla vstříc v tom, že začátek kurzů soustředí na zimní období zhruba od ledna do února, neboť v této době nebývá tolik práce. „Teď na podzim je období rybářských žní a loví se i na jaře. Léto zase zaměstnává rybáře krmením a navíc je čas dovolených. Začít v lednu je ideální,“ míní Možíš a dodává, že je dobré se přihlásit do začátku prosince.
V Českých Velenicích začne vzdělávání dospělých asi až od příštího školního roku. Zde nabídnou do budoucna tři vzdělávací obory. První z nich je studium oboru železničář, které však vzešlo z jiného projektu, a kurz práce na počítači a obor zaměřený na strojní zámečníky.
„Zatím se nám zájemci nehlásí, ale těm, kteří by rádi studovali dálkově některý z již nabízených oborů, ale není to možné, můžeme nabídnout právě železničáře,“ informovala zástupkyně ředitele Střední školy České Velenice Milena Elsterová.
V druhých dvou kurzech získají zájemci po jejich absolvování osvědčení, v oboru železničář pak výuční list.