První vystoupil dětský pěvecký sbor Lyra vedený paní učitelkou Jindřiškou Bubnovou. Po něm se předvedli recitátoři z třetích a devátých tříd s rozšířenou výukou cizích jazyků se svými básněmi nejen v českém jazyce.

Dále jsme mohli zhlédnout divadelní představení 6. A z doby císaře pána. Prvňáci byli tímto výstupem unešeni. Nakonec nechybělo ani taneční vystoupení dívek z druhého stupně pod vedením paní učitelky Vladěny Totkové.